شماره دوهم سال1381هجری شمسی،مطابق1423 قمری، برابر2002 ميلادی

 تعهدنامه نامزدهای عضويت در لويه جرگه اضطراری


در پيشگاه خداوند توانا و در حضور تمام کسانی که در اين جا حضور دارند ،

اعلام می کنم که از مقررات انتخاباتی لويه جرگه اضطراری کاملا آگاهی دارم،

که به ارزش ها و اصول توافقات بن پايبندم، که با هيچ گروه تروريستی رابطه

ای ندارم، که در پخش و قاچاق مواد مخدر، تعرض به حقوق بشر، جنايات

جنگی، تاراج دارايی های عمومی، قاچاق آثار باستانی و ميراث فرهنگی دست

ندارم، که مستقيم يا غيرمستقيم در قتل مردم بی گناه دخالتی نداشته ام. بنابراين

خودم را مستحق و شايسته نامزدی لويه جرگه اضطراری می دانم. در صورت

هر گونه تخطی از اين اظهارنامه شخصا برای پاسخگويی مسوول هستم.
 


امضا

 

 

 

 

صفحه 6


صفحه بعدی   دوباره به اصل صفحه    صفحه قبلی

Copyright Salim Abed Paiman Stockholm Sweden (2002)