شماره دوهم سال1381هجری شمسی،مطابق1423 قمری، برابر2002 ميلادی

آلبوم تصويری از آمادگی برای برگزاری لويه جرگه


خبرنگاران در حال قدم زدن در محوطه برگزاری لويه جرگه، ساختمانهای محل اقامت نمايندگان در سمت چپ ديده می شود

سالن غذا خوری نمايندگان

دو تن از نمايندگان زن از ولايت هرات

نمايی از داخل چادر لويه جرگه

تعدادی از نمايندگان لويه جرگه در داخل سالن

نقشه ولايات يکی يکی بر روی نقشه افغانستان قرار داده می شود

از چپ به راست: اسماعيل قاسميار، رئيس کميسيون تدارک لويه جرگه، و اخضر ابراهيمی، نماينده ويژه دبير کل سازمان ملل متحد در افغانستان

اسماعيل قاسميار همراه با کودکان افغان در حال خواندن سرود

نمايی از محل برگزاری لويه جرگه اضطراری افغانستان

صفحه 8


صفحه بعدی   دوباره به اصل صفحه   صفحه قبلی

© Copyright Salim Abed Paiman Stockholm Sweden (2002)