شماره دوهم سال1381هجری شمسی،مطابق1423 قمری، برابر2002 ميلادی

پناهندگان افغان در حادثه مينوبوس کشته شدند

پناهجويان افغان به طور گروهی از پاکستان به کشور خود باز می گردند
پناهجويان افغان به طور گروهی از پاکستان به کشور خود باز می گردند

دست کم چهل و پنج پناهنده افغان هنگام بازگشت از پاکستان به کشور خود در يک حادثه کشته شده اند.

خبرگزاری اسلامی افغانستان گزارش کرده است که اتوبوس حامل گروهی از مهاجران به داخل رودخانه کابل، واقع در شرق پايتخت افغانستان، سقوط کرد.

اين حادثه روز جمعه، 7 ژوئن، در نزديکی شهر سروبی در حدود 25 کيلومتری شرق کابل روی داد.

تاکنون چندين جسد از رودخانه گرفته شده است.

اعضای تعدادی خانواده افغان پس از سال ها اقامت در پاکستان از شهر کراچی با اين اتوبوس عازم افغانستان شده بودند.

سازمان ملل متحد تخمين می زند که از زمان سقوط طالبان در افغانستان، حدود نهصد هزار پناهجو و مهاجر افغان به کشور خود بازگشته اند.

دولت پاکستان تخمين می زند که بيش از دو و نيم ميليون پناهنده افغان هنوز در آن کشور اقامت دارند.

 

صفحه 10


صفحه بعدی   دوباره به اصل صفحه    صفحه قبلی

Copyright Salim Abed Paiman Stockholm Sweden (2002)