شماره دوهم سال1381هجری شمسی،مطابق1423 قمری، برابر2002 ميلادی

از راست به چپ: زلمی خليل زاد، دکتر عبدالله، محمد ظاهر (پادشاه سابق) و حامد کرزی

از راست به چپ: زلمی خليل زاد، دکتر عبدالله، محمد ظاهر (پادشاه سابق) و حامد کرزی

آلبوم تصويری کنفرانس خبری

   

گفتگو با ستاره علوی در کابل

   

گفتگو با ظاهر طنين در کابل


لارا پتروسيان از کابل

بر اساس آخرين گزارشهای رسيده از کابل، پايتخت افغانستان، قرار است جلسه لويه جرگه اضطراری اين کشور روز سه شنبه (11 ژوئن) در ساعت 3 بعد از ظهر به وقت محلی تشکيل جلسه دهد.

قرار بود اين گردهمايی بزرگ شخصيتهای افغان صبح روز دوشنبه (10 ژوئن) برگزار شود، اما به دليل پاره ای از اختلافات برگزاری آن به بعد از ظهر همان روز موکول شد.

سپس بدليل آنکه شخصيتهای افغان در رايزنيهای پيش از شروع جلسه به توافق جامعی دست نيافتند و امکان بروز اختلافاتی به هنگام شروع رسمی جلسه می رفت، برگزاری اين جلسه به روز سه شنبه موکول شد.

به دنبال کنفرانس مطبوعاتی مشترک محمد ظاهر، پادشاه سابق افغانستان و حامد کرزی، رئيس اداره موقت اين کشور، در روز دوشنبه (10ژوئن) اکنون به نظر می رسد که بخش عمده ای از اختلافات حل شده باشد.

در کنفرانس روز دوشنبه پادشاه سابق افغانستان اعلام کرد که قصد نامزدی برای رياست دولت انتقالی را ندارد و از نامزدی حامد کرزی برای احراز اين مقام حمايت می کند.

پادشاه سابق افغانستان در اعلاميه ای که توسط سخنگوی او در محل اقامتش خوانده شد، گفت که اخيرا برخی از رسانه ها در مورد موضع او در قبال نامزدی برای مقام رياست دولت انتقالی گزارش هايی منتشر کرده اند که باعث تشويش اذهان مردم شده است بنابراين او می خواهد موضع خود را روشن کند.

 

پادشاه سابق طی اين اعلاميه گفت همانطور که هميشه اذعان داشته، خواهان احيای سلطنت نيست و نامزد مقام رياست دولت انتقالی هم نمی باشد و هدف او تنها خدمت به مردم افغانستان است

پادشاه سابق طی اين اعلاميه گفت همانطور که هميشه اذعان داشته، خواهان احيای سلطنت نيست و نامزد مقام رياست دولت انتقالی هم نمی باشد و هدف او تنها خدمت به مردم افغانستان است.

در اين اعلاميه همچنين از سوی پادشاه سابق اعلام شد که او از فعاليتهای حامد کرزی تمجيد و از نامزدی او برای رياست دولت انتقالی حمايت می کند.

پس از قرائت اين اعلاميه، حامد کرزی که در کنار پادشاه سابق افغانستان نشسته بود از او تشکر کرد و گفت که محمد ظاهر هميشه پدر ملت بوده و خواهد بود و خود هميشه به او وفادار خواهد ماند.

ساعاتی پيش از اين کنفرانس خبری، زلمی خليل زاد، فرستاده ويژه آمريکا به افغانستان و عضو ارشد شورای امنيت ملی آمريکا، در يک کنفرانس مطبوعاتی در کابل، اعلام کرد که پادشاه سابق افغانستان، خود را نامزد رياست دولت انتقالی نخواهد کرد و از نامزدی حامد کرزی حمايت خواهد کرد.


محمد ظاهر هميشه پدر ملت بوده و خواهد بود و خود هميشه به او وفادار خواهد ماند

حامد کرزی، رييس اداره موقت افغانستان

آقای خليل زاد گفت اميدوار است با روشن شدن اين موضوع، لويه جرگه اضطراری طبق آخرين برنامه روز سه شنبه يازدهم ژوئن آغاز شود.

زلمی خليل زاد اضافه کرد که دليل تاخير برگزاری لويه جرگه اضطراری گزارش هايی بوده مبنی بر اينکه احتمال دارد پادشاه سابق افغانستان، برای رياست دولت انتقالی اين کشور نامزد شود.

به گفته آقای خليل زاد چون اين گزارش ها با موضع قبلی پادشاه سابق متفاوت بوده، لويه جرگه به تعويق افتاده است تا نمايندگان در مورد اين تحولات آمادگی لازم را کسب کنند.

زلمی خليل زاد همچنين در مورد احتمال تغيير در کابينه آينده افغانستان گفت که اين نظر وجود دارد که در کابينه فعلی توازن وجود ندارد بنابراين احتمالا تغييراتی داده خواهد شد اما اين تصميم به عهده رئيس دولت آينده و رئيس لويه جرگه است.

صفحه 11


صفحه بعدی   دوباره به اصل صفحه   صفحه قبلی

© Copyright Salim Abed Paiman Stockholm Sweden (2002)