شماره دوهم سال1381هجری شمسی،مطابق1423 قمری، برابر2002 ميلادی

اختلاف نظر سياسی و تعويق لويه جرگه

برای ظاهر شاه (راست) عنوان 'پدر ملت' و برای حامد کرزی مقام رياست جمهوری در نظر گرفته شده بود
برای ظاهر شاه (راست) عنوان 'پدر ملت' و برای حامد کرزی مقام رياست جمهوری در نظر گرفته شده بود

کيت کلارک - خبرنگار بی بی سی در کابل
 

سخنگوی کميسيون تشکيل لويه جرگه تاييد کرده است که افتتاح اجلاس لويه جرگه اضطراری به مدت يک روز به تعويق افتاده است.

بيش از يک هزار و پانصد نماينده در اين جلسه در کابل شرکت دارند تا دولت آينده افغانستان را شکل دهند.

سخنگوی کميسيون لويه جرگه علت به تعويق افتادن اين اجلاس را، که قرار بود روز دوشنبه، 10 ژوئن، افتتاح شود، بروز مشکلات فنی و تدارکاتی اعلام کرده و گفته است که اين تاخير به درخواست مقامات اداره موقت صورت نگرفته است.


ائتلاف شمال در سقوط طالبان نقش حساسی ايفا کرد و سمت های مهمی در کابينه به دست آورد

اما به گفته برخی ناظران، احتمالا اين تاخير به دليل مسايل سياسی بروز کرده است.

البته در افغانستان، تاخير در کارها امری غير عادی نيست اما در مورد برگزاری لويه جرگه، سازمان ملل متحد و کميسيون تشکيل لويه جرگه سخت کوشيده بودند تا تمامی مقدمات کار به موقع فراهم شود.

در خلال روزهای اخير، شرکت کنندگان در لويه جرگه با بيش از هشتاد پرواز وارد کابل شدند و به گفته شاهدان، محل برگزاری اجلاس چشمگير و مناسب است.

روز يکشنبه، 9 ژوئن، سخنگوی سازمان ملل متحد گفت که تمامی مقدمات گشايش اجلاس فراهم شده است.

اين سخنان با اشاره سخنگوی کميسيون لويه جرگه به مشکلات "فنی و تدارکاتی" تضاد دارد.

مقامات می گويند که بازيگران اصلی صحنه سياست افغانستان در پشت پرده مشغول چانه زنی هستند.

توزيع سمت ها

از جمله، هنوز هم در مورد رهبر آينده کشور و سمت های اصلی کابينه توافق نهايی صورت نگرفته است.

به نظر می رسد که در آخرين لحظات قبل از برگزاری لويه جرگه، بر سر مجموعه ای از موضوعات که قبلا مورد مصالحه و توافق قرار گرفته بود، اختلاف های جديدی بروز کرده باشد.

 
روسای قبايل پشتون از سهم برتر شورای نظار خرسند نيستند و خواستار نقش رهبری برای پادشاه سابق افغانستان شده اند

از جمله اينکه قرار بود پادشاه سابق نقش نمادين "پدر ملت" را برعهده بگيرد، حامد کرزی، رييس اداره موقت، به رياست جمهوری برسد و شورای نظار، که نيرومند ترين گروه مسلح است، برخی از سمت های مهمی را که در حال حاضر در کابينه در اختيار دارد، به سايرين واگذار کند.

از جمله اين سمت های اصلی، وزارت خانه های اطلاعات، دفاع و داخله است.

در روزهای اخير، حمايت از محمد ظاهر، پادشاه سابق، گسترش يافته و بخصوص قبايل پشتون که از موقعيت برتر شورای نظار ناخرسند هستند، خواستار نقش رهبری برای پادشاه سابق شده اند.

همچنين، گفته می شود که شورای نظار نيز هنوز توافق نهايی خود را با مصالحه قبلی بر سر واگذار کردن برخی سمت های کليدی کابينه اعلام نکرده است.

اما به نظر می رسد که نمايندگان شرکت کننده در اجلاس لويه جرگه از به تعويق افتادن اجلاس استقبال کرده اند.

آنان می گويند تا قبل از آغاز به کار لويه جرگه که تحرک سياسی آنان را کاهش می دهد، اينک زمان بيشتری برای مذاکره و سازمان دهی خود در اختيار خواهند داشت.

صفحه 15


صفحه بعدی   دوباره به اصل صفحه    صفحه قبلی

Copyright Salim Abed Paiman Stockholm Sweden (2002)