شماره دوهم سال1381هجری شمسی،مطابق1423 قمری، برابر2002 ميلادی

انتقاد از خليل زاد
 

زلمی خليل زاد (وسط)

زلمی خليل زاد (وسط)
 

لارا پتروسيان از کابل

به دنبال مصاحبه مطبوعاتی روز دوشنبه زلمی خليل زاد، فرستاده ويژه آمريکا به افغانستان، که در آن اعلام کرد پادشاه سابق افغانستان در لويه جرگه اضطراری خود را نامزد رياست دولت انتقالی نخواهد کرد، بعضی از محافل افغان از اينکه آقای خليل زاد پيش از همه اين خبر را اعلام کرده بود از وی انتقاد کردند.

روز سه شنبه يازدهم ژوئن آقای خليل زاد در ميان نمايندگان لويه جرگه حاضر شده بود و در حالی که در يکی از چادرهای محل لويه جرگه روی زمين نشسته بود به سوالات نمايندگان پاسخ می داد و نظرات آنها را می شنيد.

در حالی که اجلاس لويه جرگه اضطراری به زودی در کابل آغاز به کار می کند، بحث و گفتگو در ميان نمايندگان در هر گوشه و کنار محوطه لويه جرگه همچنان ادامه دارد.

صفحه18


صفحه بعدی   دوباره به اصل صفحه    صفحه قبلی

© Copyright Salim Abed Paiman Stockholm Sweden (2002)