شماره دوهم سال1381هجری شمسی،مطابق1423 قمری، برابر2002 ميلادی

تصاويری از گشايش مراسم لويه جرگه


تعدادی از نمايندگان لويه جرگه در محل برگزاری گردهمايی در کابل

چند تن از نماينده زن در لويه جرگه اضطراری افغانستان

تصويری از جلسه افتتاحيه لويه جرگه

خبرنگاران شرکت کننده در مراسم

لارا پطروسيان و خالد انصاری، خبرنگاران بخش فارسی بی بی سی

صحنه ای از آغاز مراسم گشايش لويه جرگه

صفحه 19


صفحه بعدی   دوباره به اصل صفحه    صفحه قبلی

Copyright Salim Abed Paiman Stockholm Sweden (2002)