شماره دوهم سال1381هجری شمسی،مطابق1423 قمری، برابر2002 ميلادی

اعلام نامزدهای رياست لويه جرگه
 

پادشاه سابق (چپ) حمايت خود را از نامزدی حامد کرزی اعلام داشته است
پادشاه سابق (چپ) حمايت خود را از نامزدی حامد کرزی اعلام داشته است
 

در دومين روز از اجلاس لويه جرگه اضطراری، اسامی نامزد های رياست و عضويت در هيات رييسه لويه جرگه اعلام شد.

سه نامزدی که از حمايت بيشترين تعداد نمايندگان برخوردار شده اند عبارتند از اسماعيل قاسميار، رييس کميسيون تشکيل لويه جرگه، عبدالرب رسول سياف، از اعضای جبهه متحد ملی، و عزيز الله واصفی، از سياستمداران سابق افغانستان.

 

قاسميار، سياف و واصفی بيشترين حمايت را برای نامزدی رياست لويه جرگه به دست آورده اند

دومين جلسه لويه جرگه با يک ساعت تاخير کار خود را آغاز کرد.

دستور کار جلسه توسط اسماعيل قاسميار اعلام شد که ازنمايندگان خواست نامزدهای خود را برای رياست لويه جرگه معرفی کنند.

معرفی نامزدهای تصدی رياست جلسه لويه جرگه به درازا کشيد و در جريان آن، نظم جلسه چندين بار بر هم خورد.

بسياری از نمايندگان که برای اولين بار فرصت صحبت يافته بودند، موضوعات ديگر از جمله مسايل قومی، زبانی و سياسی و مشکلات محلی و منطقه ای را مطرح کردند و نظم جلسه چند بار بر هم خورد.

در پايان ثبت نام نامزدهای عضويت در هيات رييسه اجلاس لويه جرگه، آقای قاسميار اعلام کرد که رييس، معاون رييس و منشی لويه جرگه با رای مخفی اعضای لويه جرگه انتخاب خواهند شد.

جلسه افتتاحيه وظيفه اين مجمع که از نمايندگان مناطق و قوميت های مختلف افغانستان و افغان های ساکن خارج و شخصيت های افغان تشکيل يافته تعيين مسير تحولات سياسی آينده کشور است.

 

برخی از نمايندگان معتقدند که فرآيند سياسی کنونی مطابق ميل خارجيان و در حمايت از حامد کرزی شکل گرفته است

روز سه شنبه، 11 ژوئن، اجلاس لويه جرگه با سخنان محمد ظاهر، پادشاه سابق افغانستان، گشايش يافت.

مهم ترين وظيفه نمايندگان شرکت کننده در اين مجمع، که زير چادر بزرگی در کابل برگزار می شود، انتخاب رييس جديد دولت است.

انتظار می رود حامد کرزی، رييس اداره موقت افغانستان، به رياست دولت انتقالی انتخاب شود و زمينه را برای برگزاری انتخابات سرتاسری، که قرار است دو سال ديگر برگزار شود، فراهم سازد.

تحرکات و توافق های سياسی به عمل آمده باعث بروز ناخرسندی در ميان برخی از نمايندگان شده است.

آنان ادعا می کنند که فرآيند سياسی کنونی مطابق خواست خارجيان شکل گرفته که از آقای کرزی حمايت می کنند.

پادشاه سابق افغانستان اعلام کرده است که در صدد بازگرداندن سلطنت نيست.

وی رسما حمايت خود را از نامزدی حامد کرزی برای رهبری آينده افغانستان اعلام کرده است.
لويه جرگه اضطراری حدود يک هزار و ششصد عضو دارد.

صفحه 20


صفحه بعدی   دوباره به اصل صفحه    صفحه قبلی

© Copyright Salim Abed Paiman Stockholm Sweden (2002)