Home خانه

مسافرت به ولایت عکا وبازدید از مسجد الجزار

بسم الله الرحمن الرحیم
مسافرت به ولایت عکا و بازدید از مسجد الجزار

Masjed Aljazar 200مسجد الجزاردر ولایت عکا قرار دارد که در ماه جنوری ۲۰۱۹ از آن طی یک سفری بازدید به عمل آوردم.
ولایت عکا «:Acre یا Akko) » یکی از شهر زیبا، سیاحتی و تجارتی است که در شمال اسرائیل امروزی در جوار بحر در شرق مدیترانه قرار دارد. این ولایت به مساحت تقریبا 13،533 کیلومتر مربع بوده ومطابق احصائه 2006 در حدود 26 هزار نفوس را درا میباشد. 
عکا از قدیمترین  شهر های جهان است که از حدود ۴۰۰۰ سال قبل پیوسته در آن مردم سکونت دارند.
باشندگان این شهررا یهودان، مسلمانان، مسیحیان، دروز های موحد، وبهائیان  تشکیل میدهد.
قابل تذکر است ولایت عکا در تاریخ پیروان فرقه  بهایت مقام  خاصی احترامی را دار است و اکثریت زایرین این شهر را بهایان تشکیل  میدهند .

برای دریافت کتاب مسافرت به ولایت عکا و بازدید از مسجد الجزار بشکل pdf اینجاه کلیک کنید!