Home خانه

آفتابهء رومی

آفتابهء رومی
(سابقهء امریکا در «هدیه»ء اشیای تقلبی به افغانستان)

130909washingtondc lg 400دکتور رضا مرادی غیاث آبادی
ماجرای شیردال تقلبی و پیشکش کردن شغال‌های رنگ‌آمیزی شده، خاص ایران نبوده و درست چند روز پیش از این واقعه، دولتمردان افغانستان نیز دقیقاً به همین شیوه بازی داده شدند و چند «طاووس علیین شده» با شلوغ‌کاری و هوچی‌گری و عکس‌های یادگاری به آنان «هدیه» گردید.
به گزارش «ادارهء مهاجرت و گمرکات ایالات متحده»، در تاریخ نهم سپتامبر ۲۰۱۳ (۱۸ سنبلهء ۱۳۹۲) یعنی درست ۱۸ روز قبل از بازی دادن ایرانیان، یک آفتابهء رومی و چند شیء طلایی که به سده‌های پنجم قبل از میلاد و بعد از آن منتسب شده و همگی قلابی و «شیردالی» هستند، به افغانستان داده شد.
در این مراسم معاون دفتر امنیت داخلی ایالات متحده گفته است: «افغانستان یک کشور پُر افتخار در زمینهء میراث فرهنگی است.»

 در دهه‌های گذشته و در حین جنگ‌ها و ناامنی‌های افغانستان، هزاران قطعه اشیای اصیل باستانی از افغانستان خارج شدند و موزه‌های متعدد و از جمله موزهء عظیم کابل غارت گردید؛ اما سهم مردم ستم‌کشیدهء افغانستان از کنوانسیون ۱۹۷۰ یونسکو، بازگردادن چند قطعه ورقهء مسخرهء طلایی و یک «آفتابهء رومی» بوده است. چنان که سهم ایرانیان غارت شده نیز شیردالی بود که قیفی را در ماتحتش فرو کرده بودند.

این که این ماجراها و سپردن اشیای تقلبی به کشور های صاحب تمدن کهن با اجرای خیمه‌شب‌بازی‌هایی چنین پُر سر و صدا و تبلیغات گسترده در رسانه‌ها، چه سودی برای آمریکا و بعضی از کشور های پیشرفته دارد، موضوعی ست که در گفتار مستقلی بدان می‌پردازم.

برای دریافت معلومات بیشتر، از طریق لینک های زیر، به وب سایت استاد غیاث آبادی مراجعه و نیز کتاب های «باستان شناسی تقلب» (به زبان دری) و «دروغی که بزرگ شد» (به زبان انگلیسی) را رایگان دانلود کنید!

وب سایت استاد غیاث آبادی:

http://ghiasabadi.com/ice-returns-stolen-antiquities-to-afghanistan.html

کتاب باستان شناسی تقلب:

https://www.ketabton.com/book/12613

https://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=873CFD00D43A21F134DE4963D7ED3C28

کتاب دروغی که بزرگ شد:

https://www.ketabton.com/book/12703

https://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=7C6C844976B5CA0FB2B621DBC71228B5