Home خانه

انقلاب

انقلاب

حیات الله بخشی

531932 133474473475516 1945061046 n 400هان، به پا خیزید برای انقلاب
طرح نو ریزید برای انقلاب

بوی استعمار دشمن می رسد
 مشک تر بیزید برای انقلاب

بهر دفع دشمنان دد منش
 برچه ها تیزید برای انقلاب

بر ستیغ قله های این وطن
 پرچم آویزید برای انقلاب

شب زنید منزل به هرجا هرکجا
گر سحر خیزید برای انقلاب

  بر جوانان هرچه گویی گو بگو
تا بیانگیزید برای انقلاب

هرکدامین رستمید و آرشید
 یا که پرویزید برای انقلاب

هرکه باشی ای مسلمان در وطن
 جمله آمیزید برای انقلاب

از برای حفظ میهن بخشیا
هان، بگو خیزید برای انقلاب