Home خانه

سورۀ الطُّورِ

سورۀ الطُّورِ
جزء 27

Surai Altur 200سورۀ الطُّورِ در مکۀ مکرمه نازل شده ودارای  چهل ونه آیه ودو رکوع می باشد.

وجه‌ تسمیه:
این‌ سوره‌ به‌ سبب‌ افتتاح آن‌ با قسم حق‌ تعالی‌ (جل جلاله)  به‌ کوهی‌ که‌ دارای‌ درخت‌ است‌ «طور» نامیده‌ شد. طور به‌ معنی‌ کوه‌ مشجر است‌ ،البته کوهی‌ که‌ درخت‌ ندارد، به‌ ‌ آن‌ «جبل‌» می‌گویند.

کوهی‌ که‌ حق‌ تعالی‌ بر آن‌ با موسی علیه السلام سخن‌ گفت‌ وبه انوار تجلیات و فیض الهى نایل آمد.
کوهی طور‌ که‌ عیسی‌ علیه السلام  را از آن‌ به‌ رسالت‌ فرستاد، درخت‌ داشت. پس‌ کوه‌ طور با این‌ حادثه مهم وعظیم‌، از شرف‌ بزرگی ‌برخوردار شد. (تفسیر انوار القرآن :عبد الرؤوف مخلص هروی ).